Polacy nie chcą zakazu hodowli zwierząt!

Badanie dotyczyło opinii Polaków w sprawie planowanego przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt wprowadzenia w Polsce całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Respondenci oceniali projekt zakazu, a także zostali poproszeni o ocenę różnych wariantów regulacji w tym zakresie. 56 proc. badanych negatywnie oceniło pomysł nowej regulacji, przeciwnego zdania było 31 proc. Czytaj więcej po kliknięciu w zdjęcie.