Bez hodowli zwierząt futerkowych, najbiedniejsze gminy stracą ogromne wpływy z podatków.

Branża zwierząt hodowanych na skóry i futra, każdego roku wpłaca z tytułu podatków potężne pieniądze, zasilając w ten sposób kasy najbiedniejszych samorządów. Likwidacją branż działających zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem będzie ciosem w polską gospodarkę.