CICHY ZABÓJCA BIZNESU I GOSPODAREK
Każde działanie, ktore skutkuje użyciem lub grożeniem użycia przemocy o naturze przestępczej przeciwko ludziem lub własności przez zorientowaną na środowisko naturalne, mniejszościową grupę, z ekologiczno-politycznych powodów, lub ukierunkowane na publiczność poza celem - powinno być nazywane eko-terroryzmem" - James F. Jarboe szef komórki FBI do walki z terroryzmem

CZYM JEST

EKOTERRORYZM?

.....
Ekoterroryzm jest formą aktywności, której podłoże stanowi środowisko naturalne, a działania skierowane są na realizację aktów przestępczych o zróżnicowanym charakterze. Działania te najczęściej są wymierzone w gospodarkę, przedsiębiorców oraz konkretne podmioty i jednostki. Zjawisko to, opiera się na pobudkach ekologiczno-politycznych i jako takie przybierać może rozmaite formy. Istotnym czynnikiem, pomijanym z powodu trudności dotyczących analizy aktów normatywnych oraz konkretnych przypadków naruszeń porządku prawnego, jest motywacja finansowa, która staje się coraz częstszym faktycznym powodem podejmowania działań o charakterze pseudoekologicznym. Korzyści uzyskiwane w ramach opisywanego procederu określane są mianem ekoharaczu.
Mianem ekoszantażu określa się ogół czynności opartych na wywieraniu presji na inwestora przez organizację pseudoekologiczną lub jej poszczególnych członków w celu uzyskania korzyści majątkowej pod groźbą wyrządzenia szkód finansowych i wizerunkowych wynikających z blokowania procesu inwestycyjnego.
Ekoharacz jest to rodzaj korzyści majątkowej przyjmowanej przez działacza organizacji pseudoekologicznej w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za odstąpienie od podejmowania działań mających na celu blokowanie realizacji procesu inwestycyjnego, budowania negatywnego wizerunku inwestora czy wywierania niekorzystnej presji środowiskowej. Ekoharacz jest finalnym elementem zjawiska ekoszantażu.
Organizacja pseudoekologiczna jest podmiotem, który pod pretekstem prowadzenia działalności proekologicznej uzyskuje w sposób bezprawny korzyści majątkowe, działając przy tym na niekorzyść inwestorów oraz, pośrednio lub bezpośrednio, gospodarki krajowej.

Organizacje pseudoekologiczne funkcjonują także w oparciu o wyraźnie zdefiniowany światopogląd. Działalność o podłożu ideologicznym nie zawsze wiąże się z pobudkami o charakterze finansowym.

Rozwin +
Cele działalności organizacji ekologicznych i pseudoekologicznych są rozbieżne i wynikają z odmiennych motywacji, które często ocenić możemy dopiero na finalnym etapie podejmowanych inicjatyw.

​Ekoterroryzm chociaż stanowi realne zagrożenie, do tej pory nie doczekał się swojej definicji w polskim kodeksie karnym

ZOBACZ OPINIE EKSPERTÓW
.....
Dr Grzegorz Chocian Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono
Dr Grzegorz Chocian Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono


„(...) Ekoterroryzm jest obecny i ma się bardzo dobrze. Nadal jest narzędziem bardzo wielu grup interesów. Niestety również interesów zwaśnionych obozów politycznych stawiających sobie za cel zablokowanie przeciwnika i wykazanie jego ignorancji przy wznoszeniu ważnych inwestycji. Nieprawidłowy stan będzie trwał również dlatego, bo cyniczni protestujący mogą liczyć na łapówki inwestorów, którzy rzeczywiście mają coś do ukrycia. Równie złe jest to, że w przypadku udowodnienia „zielonemu” niezasadności jego protestów, pozostaje on bezkarny. Bo przecież on tylko kierował się zasadą przezorności, troską o te kwiatki i żabki... (...)”

Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich w rozmowie z „Rzeczpospolitą” 10 lutego 2017.
Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich w rozmowie z „Rzeczpospolitą” 10 lutego 2017.


"(...) Ekoterroryzm osiągnął znaczne rozmiary. Negocjacje z inwestorami prowadzone są w niedopuszczalny sposób. Poznaliśmy szczegółowo przebieg takich rozmów. W zamian za wpłatę konkretnej kwoty na cele statutowe oferuje się odstąpienie od zablokowania budowy inwestycji. Dysponujemy też nagraniem z negocjacji z pełnomocnikami grożącymi blokadą inwestycji. Pokazuje ono, że rzekome nieprawidłowości w dokumentacji to tylko wymówka dla wyłudzenia pieniędzy."

Dr Piotr Lutyk specjalista w zakresie ochrony ekosystemów leśnych dla wSensie.pl
Dr Piotr Lutyk specjalista w zakresie ochrony ekosystemów leśnych dla wSensie.pl


"(...) W sprawie Puszczy Białowieskiej wszystko rozpoczęło się, można powiedzieć, od absurdalnej decyzji jednego z poprzednich ministrów środowiska, jeszcze za czasów rządów PO-PSL, która de facto zakazała walki z kornikiem drukarzem w Puszczy. Po pewnym czasie zdał on sobie sprawę z popełnionego błędu. Zadałem mu wówczas pytanie: - Panie ministrze dlaczego w takim razie nie cofnie pan złej decyzji? - on bardzo szczerze odpowiedział: "Bo będzie wrzask." Wrzask to są właśnie te organizacje, bardzo aktywne, które starają się nie dopuścić do tego, żeby w Puszczy prowadzić ochronę czynną."

Dr Grzegorz Chocian Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono
Dr Grzegorz Chocian Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono


(...) Podrzucanie inwestorowi „żaby”, stało się sowicie opłacanym sportem destruktorów, a wieszanie się na drzewach wymiernym aktem zaangażowania w „ekologię”. Powstał wielki, świetnie zorganizowany „przemysł” blokowania życia Polaków w imię celów, których przeciętny obywatel Polski zwyczajnie nie rozumie lub nie akceptuje. Doskonale rozumieją to jednak sąsiedzi i ich aktywiści, sowicie motywujący sprawdzające się od wieków zastępy „pożytecznych idiotów. (...)”

Dr Marian Szołucha - ekonomista Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr Marian Szołucha - ekonomista Akademia Finansów i Biznesu Vistula


"W czasach, w których zrównoważony rozwój powinien być jedną z wartości wiodących w planowaniu procesów gospodarczych, dbałość o niego nie może opierać się na manipulacjach za które odpowiedzialni są lewicowi aktywiści dążący faktycznie do zalania świata plastikowymi, bezużytecznymi, a wręcz szkodliwymi odpadami.”

Jacek Podgórski - Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej
Jacek Podgórski - Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej


"Dzisiaj atakowana jest branża futrzarska, atakowane są hodowle drobiu i produkcja jaj. Dlaczego? Bo Polska jest jednym z większych eksporterów i producentów jaj. Wszystko w czym osiągamy dobre wyniki, jest atakowane. Dziwnym zbiegiem okoliczności największe ataki są kierowane w te sektory, w których osiągamy określoną, wysoką pozycję na rynkach światowych."

Ryszard Wojciechowski wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
Ryszard Wojciechowski wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach


„(...) Generalnie, jak to pokazuje praktyka, niektórzy ekolodzy jako działacze organizacji ekologicznych nadużywają uprawnień stron w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych oraz prowadzą nieuzasadnione protesty lub próby blokowania inwestycji.”

Zobacz co mówią media >